DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Dernek Fikrinin Ortaya Çıkması :Köyümüzde dernek kurma ihtiyacı köye Karsor suyunun ve araba yolunun getirilmesi saikiyle başlamıştır. Bu konuda öncülüğü Rahmetli Süleyman Odabaşı yapmıştır. Bu hareket şöyle gelişmiştir: Bir gün dağdan köye gelirken Süleyman odabaşı İsmet Ünal`a " 50 delikanlı 50 tane çelik sivri kazma ile 6 ayda bu suyu Köy`e getiririm" der. Böylelikle köyde bir dernek kurma fikri gelişir. Derneğin Kuruluşu-1960 :1960 yılında bir gurup köylümüz Karacagilin (Mahmut Ünal`ın) odada toplanarak köyün sorunlarına çare bulmak için dernek kurmaya karar verirler. Süleyman Odabaşı Karacagilin (Mahmut Ünal`ın) odada lüks lambasının altına sandalye koyar ve üzerine çıkarak bir konuşma yapar. Rahmetli Muhtar Ahmet Şanver`de toplantıya katılarak oluşma destek verir. Böylelikle bir tüzük hazırlanarak yönetim kurulu seçilir. 1960 yılında kurulan Gediktepe Köyü Derneği`nin başkanlığına Rahmetli Marangoz Mustafa (Uyan) üyeliklere ise Süleyman Odabaşı, Mustfa Şanal (Süleyman oğlu), Şezayi Özlü, Eyüp Ünal, Mehmet Mutlutürk (Mahmut oğlu) ve Ever Şanal seçilirler. Toplantıda derneğin kuruluşunun komşu köylere duyurularak kutlanması ve tüzüğünün resmi makamlar nezdinde onaylatılması kararlaştırılır. Süleyman Odabaşı ve Eyüp Ünal hava koşullarını olumsuz olmasına rağmen dernek tüzüğünü Kemah`a giderek resmi makamlarda onaylatırlar.

Kuruluş ekinlikleri :Derneğin kuruluşu komşu köyler çağrılarak kutlanır. Köy okulunda Öğretmen Enver Büyükgümüş tarafından öğrencilere halk oyunları, şiir, tiyatro gibi etkinlikler hazırlatılarak gelen davetlilere gece etkinliği seyrettirilir. Piyeste; Orhan Şanver hoca, Salih Uyan padişah, Nihat Özlü padişahın oğlu ve Nuri Uyan lala rollerini alırlar. Osman Uyan ise gecede türkü söyler. Kuruluş gecesine katılan tüm misafirlere köylü tarafından ziyafet verilir. Mustafa Uyan 5 yıl dernek başkanlığını yürütür.

1963- Ali Şanver`in Başkanlığı :1963 yılında köyde ki derneğin İstanbul`da şubesi açılır. Ardından Ali Şanver dernek başkanı seçilir.

1968-1976 Dönemi :1968 yılında derneğin merkezi İstanbul`a taşınır. İstanbul`a taşınan derneğimizin başkanlığına Mustafa Şanver, üyeliklere ise İsmet Ünali İsmail Uyan, Feyzullah Şanver, İbrahim Özlü, Ali Bilgin ve Kamil Şanal seçilirler. Dernek faaliyeti olarak köy camiine minare yaptırılmasına karar verilir. Gümüşhaneli Yaşar ustaya 25 metre yüksekliğinde minare yaptırılır. Minarenin taşı Mercan`dan getirtilmiştir ve 300 lira malolmuştur. Yaşar usta köyde herkeste 2 gün kalarak 80 günde minareyi tamamlamıştır. Minarenin arsası Rahmetli Mevlüt Ünal tarafından bağışlanmıştır.

1976-1980 Şükrü Ünal`ın Başkanlığı :1976 yılında Şükrü Ünal, Turan Uyan`ın inşaatında yapılan kongreyle derneğin yeni başkanı seçilir. Yeni başkanın ilk icraatı köyümüz ve komşu köylerin katılımıyla büyük bir kır gezisi organize etmektir. 1977 yılında yapılan bu organizasyonda 11 otobüs 9 minibüs ve 2 taksi tutulur. Kuruçayın keşkek kazanı kiralanır, 2 düve ve iki koç kesilir. Düvelerin etleri komşulara satılır. Koçlar ise ziyafet için kesilir. Kır gezisi bütün Kemahlıların katıldığı büyük bir şölene dönüşür. Şükrü Ünal 1980`e kadar başkanlığı devam ettirir.

1980-1984 Ömer Şanal Başkanlığı

1984-1992 Şükrü Ünal Başkanlığı

1992-1994 Recep Uyan Başkanlığı

1996-1998 Şerif Şanver`in Başkanlığı

1998-2005 Eyüp Mutlutürk`ün Başkanlığı