DEĞİRMENCİLİK VE MARANGOZ ATÖLYESİ

Köyümüzde ilk un ve bulgur değirmeni Karsor çayının kıyısında Seringöze Köyü`nden köyümüze göç etmiş Bekir Bilgin tarafından kurulmuştur. Bu değirmenden önce köylüler un ve bulgur elde etmek için Nezgep çayına gitmektelermiş. Daha sonra Köy tarafıdan ortaklaşa Harap değirmen denen yerde, yine Karsor çayının kıyısında daha gelişmiş bir değirmen kurulmuştur. Ancak bu değirmen köylüler tarafından uzun süre işletilememiş ve 1979`larda kapatılmıştır. Diğer değirmen ise köye elektrik gelinceye kadar faaliyetini devam ettirmiştir. Köyümüze 1982 yılında elektrik gelmesinden sonra bir un değirmeni ve bulgur değirmeni yapılmıştır. Bu değirmenler bu gün için faaliyetini sürdürmekteyselerde buğday üretimindeki aşırı düşüsten dolayı un ve bulgur üretiminde de eskisiyle kıyaslanmayacak şekilde düşüş olmuştur. Ayrıca başlangıçta komşu köylere de hizmet veren değirmenlere, bazı köylerde değirmen yapılması bazılarının ise Kemah veya Erzincan`dan ihtiyaçlarını hazır olarak almayı tercih etmeleri sebebiyle talep azalmıştır.

Köyümüzde, köyün ihtiyaçlarına cevap veren zanaatkarlar her zaman için mevcut olmuştur. Bu zanaatkarlık daha çok kendini marangozluk, duvar ustalığı, nalbantlık ve demircilik şeklinde kendini göstermiştir. Köyümüzde her zaman için komşu köylere de hizmet veren marangoz, nalban ve dermirci buluna gelmiştir. Ancak ilk modern marangoz atölyesi 1974 tarinde Marangoz Ahmet Mutlutürk tarafından kurulmuştur. Ozaman için köyde eletrik bulunmadığından dolayı makineler mazotlu motor tarafından çalıştırılmaktaydı. Köyümüze elektriğin gelmesinden sonra bu atölyeye un değirmenide eklenerek elektrikle çalışır vaziyet dönüştürülmüştür. Ayrıca yine köyümüze elektriğin gelmesinden sonra Hüsnü Bilgin tarafından bulgur değrimeni ve demirci atölyesi kurulmuştur. Ancak gerek komşu köylerde gerekse bizim köyde verimli iş gücünün azalması bu atölyelere olan talebi azaltmıştır